LIST OF BHARAT RATNA RECIPIENTS

This is the list of  Recipients who are awarded as ‘ Bharat Ratna of India ‘ 1) C Rajagopalachari, 1954
2) Sarvepalli Radhakrishnan, 1954
3) C V Raman, 1954
4) Bhagwan Das, 1955
5) Mokshagundam Visvesvaraya, 1955
6) Jawaharlal Nehru, 1955
7) Govind Ballabh Pant, 1957
8) Dhondo Keshav Karve, 1958
9) Bidhan Chandra Roy, 1961
10)Purushottam Das Tandon, 1961

11)Rajendra Prasad, 1962
12)Zakir Hussain, 1963
13)Pandurang Vaman Kane, 1963
14)Lal Bahadur Shastrim, 1966
15)Indira Gandhi, 1971
16)V V Giri, 1975
17)K Kamaraj, 1976
18)Mother Teresa, 1980
19)Acharya Vinoba Bhave, 1983
20)Khan Abdul Ghaffar Khan, 1987
21)M G Ramachandra, 1988
22)B R Ambedkar, 1990
23)Nelson Mandela, 1990
24)Rajiv Gandhi, 1991
25)Vallabhbhai Patel, 1991
26)Morarji Desai, 1991
27)Maulana Abul Kalam Azad, 1992
28)J R D Tata, 1992
29)Satyajit Ray, 1992
30)Gulzarilal Nanda, 1997
31)Aruna Asaf Ali, 1997
32)A P J Abdul Kalam 1997
33)M S Subbulakshmi, 1998
34)Chidambaram Subramaniam, 1998
35)Jayaprakash Narayan, 1999
36)Amartya Sen, 1999
37)Gopinath Bordoloi, 1999
38)Pandit Ravi Shankar, 1999
39)Lata Mangeshkar, 2001
40)Ustad Bismillah Khan, 2001
41)Bhimsen Joshi, 2009
42)C N R Rao, 2014
43)Sachin Tendulkar, 2014

Malviya and Vajpayee are 44th and 45th Bharat Ratna recipients of Bharat Ratna.

One Comment on “LIST OF BHARAT RATNA RECIPIENTS”

Leave a Reply

Your email address will not be published.